Opstal, inboedel en aansprakelijkheid


Stel hier je pakket samen:

Gegevens voor de premieberekening:

Je premie

Product
Premie
Jaarpremie
Assurantiebelasting (1)
 
Automatische incasso (2)
5 jaar contract met 5% korting (3)
 •   

(1) De assurantiebelasting is een wettelijke belasting voor assurantieproducten. Net als de BTW voor consumentenproducten. De assurantiebelasting is 21%.

(2) Bij een maand of kwartaaltermijn ben je verplicht tot automatische incasso.

Voor het afsluiten van de verzekering wordt eenmalig poliskosten van € 10 en per betalingstermijn € 2,75 aan administratiekosten berekend. Bij mutaties wordt € 5 berekend. Deze kosten zijn exclusief 21% assurantiebelasting. De kosten van onze dienstverlening zijn onderdeel van de verzekeringspremie en hoeft u niet apart te betalen. Wij ontvangen van de verzekeraar een vergoeding van € voor onze dienstverlening.

Weet je dat je huidige verzekering(en) bijna altijd dagelijks per maand opzegbaar zijn? Bij je aanvraag in de volgende stap kun je de juiste ingangsdatum opgeven. Zo ben je nooit dubbel verzekerd!

Ingangsdatum

Je gegevens


 • Geslacht

    
 • Is dit ook het postadres?

    
 • Wij vragen om een IBAN zodat wij in geval van een gedekte schade snel over kunnen gaan tot een uitbetaling.
 • Partner gegevens

  • Geslacht

     
 •   

Slotvragen:

Eerdere schade
Heb je, of één van je gezinsleden, ooit schade geleden die onder de aangevraagde verzekering(en) zou zijn gedekt?

  

Eerdere verzekeringen
Is ooit een door jou, of één van je gezinsleden, aangevraagde verzekering geweigerd, opgezegd of zijn er bijzondere voorwaarden gesteld?

  

Strafrechtelijk verleden
Ben jij, of één van je gezinsleden, in de afgelopen 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie?

  

Tenslotte
Beschik je, of één van je gezinsleden, nog over informatie die voor de beoordeling van de verzekeringsaanvraag van belang kan zijn?

  

Jij verklaart dat je akkoord gaat met het afsluiten van een 5 jaar contract.

Akkoord

Bij een contract van 5 jaar krijg je 5% korting op uw jaar premie.

Akkoord

Hierbij bevestig je dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en dat je de polis, inclusief de bijbehorende premies en poliskosten (eenmalig € 10,- exclusief 21% assurantiebelasting) accepteert.

Op deze polis zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Akkoord


De verzekeringskaarten voor de producten treft u hieronder aan, lees deze goed door en u kunt deze bewaren door deze te downloaden en op te slaan.

Ik ben akkoord met de getoonde productvoorwaarden en digitale wijze van verstrekking van de verzekeringskaarten en wens deze verzekeringen af te sluiten.

 •   

Logo KiFiDLogo AdfizLogo RMIALogo NVGA